top of page

Veelgestelde vragen in de haven

HOW TO

Over het herkennen, melden en voorkomen van criminele activiteiten in de haven komen veel vragen langs. We zijn begonnen met een eerste inventarisatie in een aantal thema's en gaan die de komende maanden verder aanvullen.


RONSELAARS

1. Wat doe ik als ik word aangesproken om iets bij te verdienen?

Zoals je in de film Inside jobs kan zien, is hulp aan drugssmokkelaars spelen met vuur. Zeg daarom vanaf het eerste moment heel duidelijk: “Nee, hier doe ik niet aan mee!” De ervaring leert dat drugscriminelen / ronselaars niet op ingewikkelde toestanden zitten te wachten en het verderop zullen zoeken.

2. Als ik word aangesproken door ronselaars, ben ik dan in gevaar?

Nee, al is het natuurlijk niet prettig. Wees tóch direct duidelijk in je afwijzing en je zult merken dat degene die jou probeert te verleiden om medewerking te verlenen misschien even nog aandringt, maar je verder met rust zal laten. Sterk en toonzettend is ook om je weigering hardop uit te spreken in het bijzijn van anderen/collega's. Drugscriminelen / ronselaars blijven liever onder de radar en zitten niet te wachten op moeilijkheden.


3. Hoe ga ik om met een vreemd vriendschapsverzoek via LinkedIn of Facebook?

Drugscriminelen proberen steeds vaker via deze weg contact te maken met mensen die een voor hen interessante positie hebben in de haven. Bijvoorbeeld planners, HR, administratie, transport of beveiliging. Ga er vooral niet op in, maar meld het voorval aan je leidinggevende en/of PFSO-er. Maak voor de zekerheid een schermafbeelding, zodat bekend is ‘wie’ jou heeft benaderd. Wees over het algemeen terughoudend met prijsgeven van gedetailleerde informatie over je jezelf of je baan op social media.


Heb jij nog een vraag waar je graag antwoord op wilt hebben? Mail ons. Je krijgt snel bericht.

4. Ik hoor dat criminelen ook ín je telefoon kunnen komen? Hoe voorkom ik dat?

Je kunt de risico’s goed beperken:

- zorg voor de meest recente software update

- gebruik tweestaps verificatie. Je nummer kan dan niet opnieuw geregistreerd worden.

- wees heel alert op phishing mailtjes en weet hoe het werkt. Bekijk deze video.

- gebruik alleen 4G en geen openbare hotspots

- download geen content en wees voorzichtig met apps en toegang / permissies

- deel nooit zomaar wachtwoordenVERDACHTE SITUATIES

5. Iemand tipte mij over zijn buurman die waarschijnlijk werkt voor drugssmokkelaars. Moet ik dit melden of moet hij dit zelf doen?

Het beste is als hij dat zelf doet. Hij beschikt immers over de informatie waarop zijn bewering gebaseerd is. Maar misschien wil hij dat om een of andere reden niet en vraagt hij het daarom aan jou. Breng hem dan in contact met Meld Misdaad Anoniem


6. Ik heb het (sterke) vermoeden dat een collega corrupt is, maar geen bewijs. Is dat nodig om het ergens aan te kaarten?

Nee, bewijs is niet nodig. Een vermoeden is genoeg aanleiding om dit te bespreken met je leidinggevende of bij de Vertrouwenspersoon op je werk.

7. Wanneer is iets verdacht?

Dat verschilt een beetje per situatie, wie er betrokken zijn en wat er gebeurt. Vaak vertelt jouw onderbuikgevoel wanneer er iets niet klopt. In algemene zin kun je zeggen: als iets afwijkt van het normale. Bijvoorbeeld als een leverancier altijd om 9.00 uur arriveert en opeens om 15.00 uur opduikt. Daar kan natuurlijk een verklaring voor zijn, maar wees scherp op uitzonderingen.

Op een meldkaart hebben we een flink aantal van die verdachte uitzonderingen geïnventariseerd voor: 1) op het haventerrein, 2) op kantoor, 3) buiten het werk.

8. Als ik een verdachte situatie meld bij onze PFSO, gaat dat dan meteen naar de politie?

De PFSO zal de situatie beoordelen afwegen en welke vervolgstappen nodig zijn. Dat kan ook een melding bij de politie zijn.

9. Ik heb drugs zien zitten in een reefer en durf dat eigenlijk niet te melden. Wat te doen?

Als je het niet durft kan het helpen om even stil te staan bij de mogelijke gevolgen voor je werkgever en je collega’s; drugssmokkel heeft nou eenmaal gevolgen voor de veiligheid van je werkomgeving. Het melden van gevonden drugs helpt om die veiligheid te behouden. Praat anders eens met de Vertrouwenspersoon op je werk of zoek contact met het Team Criminele Inlichtingen.

Heb jij nog een vraag die interessant is voor je collega's in de haven? Mail ons. Het antwoord verschijnt snel op deze site.

10. Ik merk dat ik veel sneller iets verdacht vind, dan mijn collega’s die hetzelfde zien. Overdrijf ik?

Misschien wel, waarschijnlijk niet. Luister vooral naar je onderbuik en bespreek je bevindingen met de security of PFSO. Verdachte zaken over collega’s bespreken kan lastiger zijn. Zie vraag 6.

11. Is er een lijstje met veel gebruikte smokkelmethodes, zodat ik weet waar ik op moet letten?

Smokkelmethodes zijn talrijk en veranderen continu. Er zijn wel een flink aantal verdachte situaties te herkennen, die te maken hebben met uit de (reefer)containers halen van drugs. Zie meldkaart.

MELDEN

12. Waarom is melden zo belangrijk?

Het melden van verdachte situaties helpt de drugsinvoer in de haven te beperken en zo de haven (en dus ook het achterland) veilig te houden. Mét een tip of melding kunnen de autoriteiten snel ingrijpen, zónder een melding gebeurt dat dus niet. Bovendien werkt het melden van criminele zaken positief op je eigen gemoedsrust: je hebt er iets aan gedaan, in plaats van het te laten bestaan.

13. Als ik iets meld bij bijvoorbeeld de security, wat staat me dan te wachten?

Dat is van vele factoren afhankelijk. Ben je getuige van een inbraak op de terminal dan heeft dat andere gevolgen dan wanneer je een gat in een hek ziet.

Als getuige van een strafbaar feit word je in principe gehoord door de politie en zal je verklaring en je naam worden opgenomen in het proces verbaal. Het kan ook zijn dat je nog moet getuigen tijdens de rechtszitting. Dat levert in de meeste gevallen geen problemen op, maar het kan toch een reden zijn om niet te melden.

Daarom onderzoeken momenteel betrokken partijen (strafrechtketen én bedrijfsleven) naar een alternatieve methode om de gewenste anonimiteit beter te kunnen garanderen.

14. Als ik iets meld, moet ik dan met naam en toenaam in de rechtbank getuigen?

Die mogelijkheid is er. Zie verder onder vraag 13.

15. Kan ik anoniem melden via mijn werkgever?

Er zijn bedrijven in de haven die de mogelijkheid hebben om te melden via een algemeen e-mailadres (bijvoorbeeld melden@bedrijf.nl) waar iedereen gebruik van kan maken. Degene die de e-mail ontvangt (bijvoorbeeld directie@bedrijf.nl) weet dus niet van wie de mail gestuurd heeft, maar kan er wel naar handelen.

16. Hoe anoniem is Meld Misdaad Anoniem?

Als jij een dader kent, maar die dader kent jou ook, dan is een melding of aangifte een dilemma. Bel dan met Meld Misdaad Anoniem. Dat is 100% anoniem. Mocht uit de melding blijken dat jij de enige bent die kan weten wat een dader gedaan heeft, dan wordt er geen melding opgemaakt. Melden kan ook online.

Heb jij nog een vraag waar je graag antwoord op wilt hebben? Mail ons. Je krijgt snel bericht. Als het ook voor anderen interessant is verschijnt het op deze site.

17. Heeft een Vertrouwenspersoon in een bedrijf een zwijgplicht of beroepsgeheim?

Ja. Bij een Vertrouwenspersoon kan je echt in vertrouwen je verhaal kwijt. Vervolgens kijken jullie samen naar eventuele vervolgacties.


OVER DE GRENS

18. Ik heb me ingelaten met ronselaars, maar heb geen opdracht uitgevoerd. Ben ik nu al strafbaar?

Nee. En nu kan je nog terug. Het is wel verstandig om snel de hulp van de politie in te roepen.

19. Ik heb informatie over een container doorgegeven. Welke straf kan ik hiervoor krijgen?

Elke hulp – hoe klein ook – die wordt geleverd aan drugssmokkelaars is strafbaar. Afhankelijk van de omvang van de smokkel kan dat enkele jaren gevangenis opleveren. Justitie ziet jou namelijk als onderdeel van de criminele organisatie en kijkt dan niet alleen naar het doorgeven van informatie.

20. Ik heb me ingelaten met ronselaars en kom nu niet meer van ze af. Wat kan ik doen?

De enige mogelijkheid die je nu hebt is om contact te zoeken met de politie of het Team Criminele Inlichtingen. Zij kunnen je verder helpen.2件のコメント


nog een vraagt

wie is de belangrijkste van de Rotterdamse haven

いいね!
返信先

ja goede vraag he


いいね!
bottom of page