top of page

Wat leer je met de nieuwe trainingskit voor de haven?

TRAINING


Volgende maand komt een trainingskit beschikbaar waarmee organisaties zelf aan de slag kunnen met het verbeteren van hun integriteit en weerbaarheid. Om een idee te krijgen welke leerdoelen je met deze trainingskit kunt nastreven, hierbij alvast een inkijkje.

Aan de hand van een video van iemand die daadwerkelijk geholpen heeft bij drugssmokkel, worden in de training vier grote thema's behandeld, waarmee verschillende interne doelgroepen kunnen worden uitgedaagd.


Gesprek faciliteren

De interne trainer functioneert hierbij als gespreksleider. Hij of zij hoeft geen inhoudelijk programma af te wikkelen. Het doel is om op een gestructureerde manier te praten over de onderwerpen die worden aangedragen. Daarbij bespreek je hoe daar binnen het bedrijf tegenaan wordt gekeken en hoe op zaken/protocollen wordt geacteerd. Dan wordt duidelijk wat goed gaat en wat misschien minder goed gaat of waar eventueel blinde vlekken zitten.1. INTERN HULP BIEDEN


Leerdoelen voor medewerkers operatie en kantoor:

 • Je bespreekt de mogelijke signalen van corrupt gedrag onder collega’s.

 • Je begrijpt het belang van hulp bieden als tegenhanger van verraden.

 • Je weet wat, hoe en waar te melden en wat de gevolgen zijn van je melding voor jezelf en de betrokkenen.

 • Je bent je bewust van de gevolgen van niet melden en/of de positieve effecten van wel melden.

Leerdoelen voor HR-leidinggevenden, management en security:

 • Je (her)kent de signalen van corrupt gedrag onder collega’s/werknemers.

 • Je draagt het belang van hulp bieden als tegenhanger van verraden actief uit.

 • Je creëert zichtbaar en in gezamenlijkheid een veilige cultuur/werkvloer.

 • Je creëert de gelegenheid om hulp te bieden door een transparante meldingsprocedure.

 • Je stimuleert werknemers iemand in vertrouwen te nemen.

 • Je communiceert helder over signalen, werkwijzen en gevolgen van een melding.


2. PERSOONLIJKE VEILIGHEID


Leerdoelen voor medewerkers operatie en kantoor:

 • Je weet wat je moet doen in een onveilige situatie waarin je jezelf bevindt.

 • Je weet wat je moet doen als je een onveilige situatie signaleert op de werkvloer.

Leerdoelen voor HR-leidinggevenden, management en security:

 • Je benoemt protocollen/procedures en regels die gelden in het geval van een onveilige situatie.


3. INRICHTING INTEGERE ORGANISATIE


Leerdoelen voor medewerkers operatie en kantoor:

 • Je benoemt de sociale, werk gerelateerde en situationele factoren die maken dat mensen meewerken aan drugssmokkel.

 • Je benoemt zwaktes in de organisatie die gelegenheid creëren.

 • Je weet hoe en waarom collega’s aan te spreken op gedrag dat hen aantrekkelijk maakt voor drugscriminelen en/of wat afwijkt van afspraken over gedrag.

Leerdoelen voor HR-leidinggevenden, management en security:

 • Je benoemt de sociale, werk gerelateerde en situationele factoren die maken dat mensen meewerken aan drugssmokkel.

 • Je bent je bewust van structuren en processen in de organisatie die gelegenheid bieden en/of niet-integer gedrag creëren.

 • Je benoemt preventieve instrumenten die veroorzakende factoren frustreren.

 • Je creëert beleid dat preventieve instrumenten ondersteunt ten aanzien van HR en inkoop/relatiebeheer.

 • Je draagt kernwaarden die integer gedrag stimuleren actief uit en fungeert als voorbeeld.


4. HERHALING CONTAINERTRAINING


Leerdoelen voor medewerkers operatie en kantoor:

 • Je benoemt welke hulp nodig is en van wie.

 • Je benoemt manieren om ronselen te voorkomen.

 • Je bent je bewust van de gevolgen en impact van hulp bieden.

 • Je bent je bewust dat één keer meedoen geen optie is.


Klinkt interessant?

De trainingskit wordt volgens het train-de-trainer principe bij bedrijven geïntroduceerd. Hiervoor doorlopen we een workshop die ongeveer 1,5 uur duurt. Daarna weet je hoe de trainingen precies werken en hoe je de onderdelen kunt toepassen die voor jou waardevol zijn.


Stuur ons een mail en wij nemen contact op voor een afspraak.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page