top of page

"VOG slimmer benutten om verkeerde gasten buiten te houden"

MEETUP


Criminele organisaties hebben ook de uitzendbureaus ontdekt als route om op de terminals te komen. Tijdens een online bijeenkomst onderzochten inlenende bedrijven en uitzendbureaus waar winst te boeken is in het dwarsbomen van dubieuze uitzendkrachten. Want dat iedereen zich bewust is van het probleem, behoefde geen betoog.

Een korte samenvatting van suggesties die tijdens de bijeenkomst naar voren kwamen, met aandacht voor enkele uitschieters:


Risico functies

 • Algemeen: functies met laagdrempelige instap (vereisten, opleidingsniveau)

 • Specifiek: stackeren, brandwacht,....


Benutting VOG

 • Altijd vragen (bevat niet alleen veroordelingen, maar ook strafbeschikkingen)

 • Benut het vrije tekstveld om specifieker te kaderen c.q. uit te sluiten.

 • Origineel exemplaar laten inleveren door medewerker


Slimmer screenen

 • Referenties

 • Pre-employment

 • Specifieke antecedenten

 • Verwachtingen tussen inlener en uitzender afstemmen


Kwaliteit van het gesprek

 • Scherp uitvragen persoonlijke situatie

 • Alert zijn op signalen over financiële situatie

 • Motivatie functie

 • Gebruik casuïstiek

 • Uitvragen CV (bv. bij gaten)

 • Gebruik verschillende interviewers, pas cross-over vragen toe en vergelijk ze


Introductie bij inlener

 • Onbetaalde startperiode

 • Proefperiode op minder risicovolle plek

 • Tijdelijke toegangspas

 • Parkeren buiten het hek


Daarnaast zijn nog enkele meer algemene suggesties de moeite van het noemen waard:


 • Graag regelmatig overzicht van Justitie over wisselende werkwijze criminelen

 • Let op privacywet (AVG) bij uitwisselen informatie

 • Training leidinggevenden voor detecteren van, en reageren op, afwijkend gedrag (n.b. de trainingstour in september voorziet ook in een speciale training voor leidinggevenden. Informeer bij ons naar de mogelijkheden.)

 • Vergroot de betrokkenheid van de uitzendkracht bij het bedrijf

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page