top of page

Eerste HR meetup levert veel concrete aanknopingspunten

HR heeft in de strijd voor een schone organisatie ook behoefte aan elkaar


HR EVENT


De uitnodiging van burgemeester Aboutaleb mistte zijn uitwerking niet: de aanmeldingen voor een eerste HR bijeenkomst over een integere haven kwamen in grote getale. Bedrijven maar ook overheden die te maken hebben met drugssmokkel wilden met elkaar in gesprek, al was het online.


Erik de Neef

De richtinggever voor de middag kwam van Erik de Neef van de roeiers (KRVE) en Havenman van het jaar 2016. In een film liet hij zijn licht schijnen over welke kansen er liggen om de integriteit in de haven te verbeteren en welke rol HR daarin kan spelen.

 

“Zorg voor elkaar, zorg voor je collega, je bent er heel wat uren in de week mee in de weer en het is de moeite waard om met elkaar iets op de bouwen. Dat is een duurzame waarde, terwijl de waarde van het korte geld en de mooie dingen die je daarvan kan kopen allemaal tijdelijk is” – Erik de Neef

 

Dit leverde 3 vragen voor de middag

  • Wat kun je doen om tijdens sollicitatieprocessen kandidaten met verkeerde bedoelingen er beter uit te zeven?

  • Hoe maak je informeel contact als instrument tot een vast onderdeel van je manier van werken?

  • Hoe kun je de informatievoorziening over drugscriminaliteit (waarschuwen, weerbaarheid, gevolgen ronselen) binnen je bedrijf structureel vorm geven?

De deelnemers bogen zich in kleinere groepen (breakout rooms) over deze vragen en de opvallendste aanknopingspunten werden door moderator Wil Houtzager plenair besproken.


Opbrengsten

De brainstorm leverde veel verschillende suggesties op, die teruggekoppeld zijn naar de deelnemers. Een korte samenvatting:


Screening

Op het gebied van screening zijn door de deelnemers verschillende instrumenten en methodes uitgewisseld om een integere en weerbare werknemer binnen te krijgen.


Selectie

Voor de selectiefase werd inzichten en ervaringen gedeeld over de inzet van casussen op het gebied van integriteit en weerbaarheid. Een kansrijke methode, mits ondersteund door een uitgebreid gesprek met de kandidaat.


Trainen en informeren

Na de aanname is het direct trainen van bewustzijn en weerbaarheid essentieel, ook als onderdeel van het continue informeren van medewerkers op het gebied van de drugsproblematiek.


Cultuur

De bedrijfscultuur is een belangrijk overkoepelend element bij het creëren van informeel contact met werknemers tijdens hun loopbaan. Deze informele cultuur is verankerd in voorbeeldgedrag van toegankelijke rolmodellen. De rolmodellen zijn goed benaderbaar en kunnen zelf eenvoudig het gesprek aanknopen buiten de formele cyclus. Aansluitend hierop zijn manieren geïnventariseerd om werknemers te ondersteunen die mogelijk minder weerbaar zijn, of andere problemen ondervinden.

Ook de rol van het management bij de zorg voor de veiligheid van medewerkers kwam naar voren.


Tot slot

Niet elk bedrijf beschikt (nog) over een geïmplementeerd integriteitsbeleid. Toch is het onderlinge gesprek van HR professionals hierover weer een belangrijke stap in die richting. De bijeenkomst maakte eens te meer duidelijk dat alert handelen en samenwerken de sleutels zijn om de veiligheid van de medewerkers en de integriteit van de organisatie te waarborgen.

(Als je tot hier hebt gelezen, is dit artikel over screening voor jou mogelijk ook interessant.)Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page