top of page

Wet Bescherming Klokkenluiders: kans om melders beter beschermen

HOW TO


De nieuwe wet Bescherming Klokkenluiders geeft werkgevers met 50 personeelsleden of meer, de kans om - met aangescherpte eisen - hun werknemers beter te beschermen als ze iets willen melden.

Wilt u direct weten wat dit precies betekent voor u als werkgever?

  • In het kort maakt de wet het mogelijk voor organisaties om hun werknemers veiliger te laten melden door:

  • de meldprocedure beter in te richten

  • de mogelijkheid om te melden voor een bredere groep betrokkenen bij de organisatie mogelijk te maken

  • meer typen meldingen beschermd mogelijk te maken

  • melders beter te beschermen tegen benadeling

Als organisatie kunt u direct aan de slag met de meldprocedure met deze checklist


De andere wijzigingen treden met de aanname van de wet dit jaar, direct in werking. Natuurlijk is het wel belangrijk hierover helder te communiceren in de organisatie.


Kijk voor meer informatie op de website wetbeschermingklokkenluiders.nl


Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page