top of page

"Je kunt niet in iemands hoofd kijken, maar een aantal risico's is wel af te dekken".

SCREENEN


Drugscriminelen proberen in de haven ook te solliciteren naar functies die voor hen interessant zijn. Steeds vaker is daarom een aparte screening onderdeel van een werving- en selectietraject. Recherchebureau Pinkerton is één van de partijen die voor organisaties in de haven zulk onderzoek uitvoert.

Mág screenen?

Een screening kan zeer ingrijpend zijn voor een sollicitant of werknemer. Er worden hele persoonlijke gegevens verzameld. Het is dan ook alleen toegestaan onder bepaalde wettelijke voorwaarden. Die gaan voornamelijk over:

- het belang voor de werkgever (welke kwetsbaarheden heeft de functie?)

- de noodzaak van het middel (is het proportioneel?)

- informatieplicht over het screenen (hoe ga je om met privacy gevoelige gegevens?)


Niet alleen vertrouwensfuncties

Gezien de smokkelproblematiek in de haven en de noodzakelijke hulp van 'binnenuit', lopen meer functies een risico dan de vertrouwensfuncties alleen. HR en Security zijn hier meestal bedacht op en brengen ze in kaart in een screeningsprotocol. Zo'n protocol dwingt een bedrijf na te denken over de risico's die het loopt als er medewerkers met verkeerde bedoelingen worden aangenomen.


Inhoud screening

Een screening is geen garantie om mensen met verkeerde bedoelingen buiten de deur te kunnen houden, aangezien je niet in iemands hoofd kunt kijken. Toch kun je bij een screening proberen risico's af te dekken, door controle op:

- persoonlijke motivatie (waarom in de haven, waarom juist bij dat bedrijf)

- identiteit

- schulden

- VOG / VGB

- open bronnen, zoals social media etc.

- CV en diploma's (diploma register, 'gaten in CV', logica loopbaan, te hoge kwalificaties)

- sociale omgeving

- referenties


Referenties kúnnen veel informatie bieden

Bij het natrekken van referenties moet je je realiseren dat oud werkgevers, leidinggevenden of collega's bijna altijd een bepaalde loyaliteit naar hun vroegere collega hebben. Het is dus zaak de vragen zó te stellen (en eventuele controlevragen in te bouwen), zodat ze écht de informatie geven waarop jij zit te wachten.


Referenties in het complot

Een screening is geen afvinklijst. Het is een geheel van informatie, signalen en professioneel wantrouwen. Zo weet Pinkerton bijvoorbeeld dat er ook (of soms alleen) malafide referenties worden opgegeven. Het is zaak die er wél uit te pikken.


Soms worden referenten ook live gesproken en wordt er bijvoorbeeld afgesproken bij mensen thuis. Zulke ontmoetingen leveren informatie die je anders niet gehad gekregen en maken het beeld van iemand veel completer.


Wat kost een screening?

Dat hangt af van hoe uitgebreid er gescreend moet worden, maar een basisonderzoek is er vanaf € 500,-.Er zijn uiteraard ook andere bureaus die een externe screening kunnen verzorgen. Bijvoorbeeld Hoffmann of De Leeuw & partners.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page