top of page

Op drie fronten strijd tegen insluipers

IN DE PRAKTIJK


Een terugkerende ergernis: een insluiper op een haventerrein die niet direct aan drugsuithalen kan worden gekoppeld, komt er vanaf met een boete van € 95,- plus een gratis ‘taxirit’ naar een politiebureau in Rotterdam. Er wordt op drie fronten gewerkt om hier paal en perk aan te stellen.

1. Bestuurlijke maatregel van burgemeester

De Zeehavenpolitie kan met een opgebouwd dossier van iemand die bij herhaling onbevoegd op een haventerrein is aangetroffen, de burgemeester vragen een z.g. ‘last onder dwangsom’ (LOD) op te leggen. Het is dan aannemelijk dat de insluiper zich op een haventerrein bevindt om drugs uit te halen. De burgemeester legt dan een boete op van € 2500,- voor iedere volgende overtreding, tot een maximum van € 10.000,-. Op dit moment loopt er een pilot, waarin reeds 5 keer een LOD is opgelegd door burgemeester Aboutaleb.


2. Via het strafrecht

Er is een voorstel voor een nieuw wetsartikel 138aa strafrecht ontwikkeld: iemand die onrechtmatig verblijft op een in een haven of luchthaven gelegen besloten plaats voor distributie, opslag of overslag van goederen of voorwerpen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete.

een uithaler hoeft in zo'n geval de drugs niet daadwerkelijk bij zich te hebben

Een recidiverende uithaler hoeft in zo’n geval de drugs niet daadwerkelijk bij zich te hebben; het zijn voorbereidingshandelingen op basis van de Opiumwet. Het voorstel ligt nu bij de Tweede Kamer en zal naar verwachting in 2021 in werking treden.


3. En privaatrecht

Als iemand straks inderdaad wordt veroordeeld voor voorbereidingshandelingen op basis van de Opiumwet, wordt het voor een terminal veel makkelijker om de geleden schade als gevolg van stilstand van de operatie, via het privaatrecht op de overtreder te verhalen.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page