top of page

Integriteitsschendingen: wat doe je als leidinggevende?

LEARNING


Wat als je het vermoeden hebt dat iemand niet integer is? Of je krijgt een melding vanuit het team over deze persoon. Of je nu manager, ploegleider, teamleider of meewerkend voorman bent; je komt voor een lastige situatie te staan.

Twijfel

De eerste vraag die direct ontstaat; is het vermoeden wel terecht? Niemand wil een valse beschuldiging op het geweten hebben. Misschien is er wel een logische verklaring voor iemands gedrag.

Bij integriteitsschendingen, of vermoedens daarvan, is handelen op basis van feiten en zorgvuldigheid essentieel. Alle betrokkenen verdienen bescherming; de collega in kwestie, de melder, het team en jijzelf.


Lief en leed delen

Het tweede aspect wat het lastig maakt, is de relatie. Een werkrelatie is intensief. Dagelijks samen werken, op elkaar bouwen, successen boeken en lief en leed delen. Als leidinggevende in de haven, zeker als meewerkend voorman, werk je net zo hard mee.


Heftige emoties

Door de intensieve werkrelatie roept een integriteitsschending heftige emoties op. Ongeloof, boosheid, verdriet, teleurstelling of de bevestiging van je gevoel dat er iets niet pluis was. Ook al ben je de leidinggevende, de persoon in kwestie is ook gewoon je collega, iemand waar je vertrouwen in hebt en die je misschien wel heel graag mag. Jij worstelt met dat gevoel, maar de anderen teamleden ook.

Het klinkt misschien vreemd, maar onthoud dat het niet gaat om de integriteitsschending zelf, maar veel meer om de wijze waarop hiermee wordt omgegaan.

Vergrootglas

Vanaf dat moment ligt alles onder een vergrootglas, want wat gaat er nu gebeuren? Wat ga jij als leidinggevende doen? Er is sprake van druk, urgentie en onzekerheid waarbij gehandeld móet worden. Door jou.


Tips

  1. Probeer eerst de aard en ernst van de melding op objectieve wijze helder te krijgen.

  2. Ga er niet te stevig in en houd rekening met de juridische beperkingen, de privacy en de verschillende belangen van betrokkenen.

  3. Als het helder is dat iemand (nog) niet over de schreef is gegaan, handel de zaak dan zelf af en betrek HR hierbij.

  4. Als dat nog niet helder is, betrek dan collega’s met een specifiek taak of rol. Blijf altijd zelf ook betrokken.

  5. Laat het (intern) onderzoek door deze specialisten uitvoeren, hiermee is objectiviteit en afstand gewaarborgd.

  6. Informeer direct je eigen leidinggevende als een onderzoek nodig is.

  7. Communiceer alleen het noodzakelijke en alleen aan de ‘echte’ betrokkenen. Voorkom speculaties en waarborg de eventuele terugkeer van de collega op de werkvloer.

  8. Zoek collega-leidinggevenden op voor afstemming en het delen van ervaringen.


Zorgvuldigheid eerst

De kans is groot dat je als leidinggevende hier een keer mee te maken krijgt. Voor alle stappen hierboven geldt, wees zorgvuldig. Liever een pas op de plaats, dan onder druk doorpakken. Verkeerde afwegingen en fouten in het handelen liggen op de loer.


Het klinkt misschien vreemd, maar onthoud dat het niet gaat om de integriteitsschending zelf, maar veel meer om de wijze waarop hiermee wordt omgegaan. En daarin speel jij een beslissende rol.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page