top of page

Goed voorbereid op stage (én op ronselaars!)

TRAINING


Ook toekomstige havenmedewerkers moeten weten waarom ze mogelijk een interessante prooi zijn voor (drugs)ronselaars. Vandaar dat politie en STC investeren in een interactief lesprogramma dat leerlingen gaan doorlopen vlak voor hun stage.Hebben leerlingen dat écht nodig?

“We willen leerlingen goed voorbereid op stage laten gaan en daar hoort het onderwerp drugssmokkel gewoon bij, helaas. Het is enorm belangrijk dat ze weten wat er speelt in de haven, wat ze daarvan kunnen zien en melden, en welke risico’s ze zelf eventueel lopen. Tijdens voorbereidende gesprekken bleek dat we hier nog een flinke slag in kunnen maken.”


Hoe ziet het programma er ongeveer uit?

“We stomen de leerlingen in een aantal dagdelen klaar en maken daarbij gebruik van 360° video en VR-techniek. Leerlingen ervaren zo aan den lijve hoe drugscriminelen opereren en wat ze zelf het beste kunnen doen als ze in contact komen met een ronselaar. Een deel van het lesprogramma wordt gegeven door mensen uit de praktijk, zoals een Officier van Justitie, iemand van politie en een spijtoptant die zelf ooit geronseld is."


Klinkt als van nu

“Klopt. We willen zo dicht mogelijk aansluiten op de leefwereld van onze jongeren. Daarbij past geen statisch zenden. Ook de scenes in de film zijn gebaseerd op situaties waarin jongeren zich kúnnen bevinden. Hoe beter je ze aanspreekt, hoe meer effect de lessen zullen hebben. En daar profiteert uiteindelijk de hele haven van.”


Wanneer gaan jullie beginnen?

“Alle voorbereidingen zijn nu klaar. Het is de bedoeling om in januari ‘21 te gaan filmen, zodat we in februari ‘21 kunnen starten met het lesprogramma.”


Welke leerlingen komen in aanmerking?

“Uiteindelijk is het voor alle studierichtingen binnen MBO-havens, maar in eerste instantie richten wij ons op de aankomende:

- logistiek medewerkers

- coördinatoren havenlogistiek

- managers havenlogistiek”


Misschien ook interessant voor anderen?

“Daar zijn we ons zeker bewust van. Er zijn ook andere opleidingen die binnen en buiten de haven gevolgd worden. En de studenten van die opleidingen moeten óók weten wat er speelt of kan spelen. Het is zonde om daarvoor steeds hetzelfde wiel uit te vinden. We staan daarom open voor samenwerking.”


Ook belangstelling? Stuur ons een mailtje!

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page