top of page

Let op: fruitvliegen liggen constant op de loer

HOW TO


Fruitimporteurs halen hun waren voor een belangrijk deel uit Zuid-Amerika. Al geruime tijd hebben drugssmokkelaars dan ook warme belangstelling voor de fruitbranche. Reden voor enkele grote spelers om samen met de zeehavenpolitie een informatieboekje uit te geven met tips & tricks. Ook waardevol voor niet-fruitbedrijven.

Personeel


1. Maak voorafgaand aan dienstverband goede afspraken met nieuw personeel.


2. Stel een norm vast. Afwijken van de norm helpt mogelijk arbeidsrechtelijk bij ontslag (Bijvoorbeeld: medewerkers zijn nooit betrokken of behulpzaam bij criminele activiteiten)


3. Leg de nieuwe werknemer tijdens het sollici­tatiegesprek een casus voor die betrekking heeft op integriteit. Door middel van verdiepingsvra­gen wordt duidelijk uit welk hout iemand gesneden is.


4. Screening middels VOG is slechts een start, monitoring ge­durende dienstverband is van groot belang. Bij functiewis­seling opnieuw VOG aanvragen.


Geef duidelijk en zo veel als mo­gelijk in het vrije tekstveld bij de VOG aanvraag aan wat de risico’s zijn van het werken bij uw bedrijf. (Bijvoorbeeld het werken op hoog risicolocaties, met risicogoederen et cetera.)


5. Volgen van de 360˚ training via het programma Integere Haven. Aan te vragen via: www.rotter­damsehavenveiligehaven.nl


6. HARC-awareness sessie aanvra­gen tijdens ploeg- of teamdagen.


7. Geen woon-werkverkeer in bedrijfskleding. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld boodschappen doen. Herkenbaarheid maakt kwetsbaar.


Maak af en toe een analyse van welk personeel ingedeeld stond en wie daadwerkelijk conform het systeem aanwezig was. Geeft veel inzicht.

Infrastructuur


1. Periodieke controle terrein, toegangsbeleid en hekwerk.


2. Blokkeren passen of regel­matig vernieuwen van autorisa­ties.


3. Toegangspas enkel actief indien iemand ‘ingeroosterd’ is. Buiten werktijden, zonder intake bij bijvoorbeeld leidinggevende, geen toegang.


4. Maak eens in de zoveel tijd een analyse van welk personeel ingedeeld stond en wie daadwerkelijk conform het systeem aanwezig was. Geeft veel inzicht. Dit geldt ook voor externe bedrijven.Delen van Modi Operandi (werkwijze van criminelen)


1. Bij opvallende zaken deelt de politie waar mogelijk zo spoedig mogelijk een nieuwe MO met uw branche. Hierdoor kunnen sneller barrières worden opgeworpen.


2. Alertheid bij afwijkende e-mail berichten / aanvragen. Opvallend zijn bijvoor­beeld aanvragen met gmail of hotmail adressen. Bij twijfel geen zaken doen met betrokken partij en het HARC informeren.Omgevingsbewustzijn


1. Maak alcohol en drugstests onderdeel van het personeelsbeleid.


2. Onaangekondigde visitatie van de werkplek kan bijdragen aan veiligheid.


3. Maak concrete afspraken met reders over het belemmeren van zicht op alle data, handelingen en procedures. Beperk zo veel als mogelijk de kring qua inzichten en informatie.


4. Alertheid bij afwijkingen of bij herhaling aanwezigheid van medewerkers die niet direct noodzakelijk is.Awareness


1. Probeer zo veel als mogelijk handelingen in de gebruikte systemen te loggen.


2. Met wie wordt zaken gedaan? Onderzoek waar het bedrijf gevestigd is. Afwijkende adressen kunnen een zorgelijke indicatie zijn.


3. Een check aangaande bedrijven waar zaken mee wordt gedaan, valt aan te bevelen.

Zie ook: www.justis.nl/producten/vog/vog- voor-rechtspersonen.aspx


4. Controle door bijvoorbeeld Dun & Brad­street, KvK, open bronnen bij nieuwe klanten. Investeren in ei­gen onderzoek levert doorgaans al extra inzichten op.


5. Een afwijkende aanvraag in relatie tot de branche zo veel als mogelijk delen met de politie of het HARC.


6. Stel eisen aan het verstrekken van toegangspassen.


7. Bevorder een bedrijfscultuur die melden stimuleert: “ik meld, omdat mijn leiding dat ook zou doen en iedereen dit ondersteunt.”


8. Sta in nauw contact met bedrijven in de omgeving. Deel zor­gen en opvallende zaken. Denk in brede zin aan de veiligheid rond uw terrein.


9. Pas het vier-ogen-principe toe tijdens het lossen van goederen.

10. Zorg dat afwijkingen bij lossen, aan bijvoorbeeld zegel, lading of chauffeur, te allen tijden worden gemeld. Ook als er geen beschadiging van de lading is. Noteer zoveel als mogelijk gegevens van de chauffeur of vrachtwagen.


11. Systemen automatisch laten melden indien er afwijkingen in het normale patroon worden gedetecteerd.


12. Maak afspraken met transpor­teurs om de kans op misbruik te beperken.


13. Vervang wachtwoorden regel­matig.


14. Wees alert bij het gebruik van sociale media.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page