top of page

Collegialiteit voedt de acceptatie van crimineel gedrag

ONDERZOEK


Wie een sterke, loyale band heeft met een collega, is sneller geneigd om zijn criminele handelingen normaal te gaan vinden. En dat maakt de stap om zelf overstag te gaan weer een stuk kleiner.

Stel, een goede collega waar je al jaren mee samenwerkt, heeft zich ingelaten met drugssmokkelaars. Hij laat graag zien wat het hem allemaal oplevert en hoe laag de pakkans is. Veel geld verdienen met relatief kleine handelingen. Makkelijk toch?

Juist omdat híj́ het doet, ben je sneller geneigd het wat minder erg te vinden

De band die jullie hebben, de loyaliteit naar elkaar en het onderlinge vertrouwen, maakt dat je zijn criminele gedrag met een andere bril gaat bekijken. Juist omdat híj́ het doet, ben je sneller geneigd het wat minder erg te vinden. Zeker als je lang met iemand werkt, kunnen je normen gaan vervagen. Het benadrukken van het zeer lage risico, en de grote verdiensten, maakt de criminaliteit ‘klein’, wat het normaliseren nog weer makkelijker maakt.

zeker als je lang met iemand werkt, kunnen je normen gaan vervagen

Naast de verhalen die je hoort, zie je ook het succes in de vorm van artikelen, kleding, auto’s en wat zo meer. Je kunt hierdoor ook verleid worden om het criminele succes normaal te vinden, en daarmee het criminele gedrag. Als je dat normaal vindt, ben je zelf misschien ook wel makkelijker beïnvloedbaar om je – eventueel via deze collega - ook in te laten met criminaliteit. En als dat dan niet gebeurt, ben je misschien wel zo loyaal dat je het niet zal melden.


Een goede collega is onmisbaar, maar wees je bewust van de keerzijde van die collegialiteit. Crimineel gedrag op de werkvloer is nooit normaal, ook niet als je hele goede collega’s bent.(Buijt, R. & Eski, Y. (2014). Om een integere haven. Een criminologisch onderzoek naar niet-integer gedrag van medewerkers in de haven van Rotterdam. Onderzoek vervaardigd in het kader van het Programma Integere Haven)

댓글


댓글 작성이 차단되었습니다.
bottom of page