top of page

Bestrijden drugs-corruptie vraagt veel van werkgever

ACHTERGROND


Criminelen rekruteren regelmatig havenpersoneel om drugssmokkel te helpen faciliteren. Om dit soort ondermijning tegen te gaan, hebben werkgevers weinig ‘tools’ beschikbaar. Als directie of politie al een verdachte activiteit opmerkt, kun je iemand niet zomaar ontslaan. Aan een uitgebreidere screening tijdens de sollicitatie wordt, via een proef met een z.g. Haven-VOG, gewerkt.

Criminele activiteiten

Een werkgever die onlangs met de problematiek van ondermijning te maken kreeg, is Rotterdam Shortsea Terminals (RST). ‘Het risico op ondermijning is bij ons een reëel probleem, zoals in het hele havengebied’, vertelt directeur Arno Storm. ‘Ook wij hebben helaas het afgelopen jaar te maken gehad met een aantal medewerkers dat zich vermoedelijk heeft laten verleiden tot criminele activiteiten.’


Omkoping

Volgens justitie bleek dat RST-medewerkers hoogstwaarschijnlijk waren betrokken bij drugssmokkel, waarna de terminal op de hoogte werd gesteld door de Zeehavenpolitie en de recherche. Storm: ‘Daar schrik je dan wel van als werkgever. We hebben vervolgens samengewerkt met de instanties om bepaalde gegevens aan te leveren, als onderdeel van het onderzoek. Uiteraard hebben we aangifte gedaan van niet-ambtelijke corruptie.’


Arbeidsrecht

Zodra zo’n melding binnenkomt bij een werkgever, is het vertrouwen met de betreffende medewerkers direct geschonden. Maar wat kun je daar dan mee? ‘Dat is nog niet zo makkelijk’, heeft Storm gemerkt. ‘We zijn natuurlijk direct met de betreffende personen in gesprek gegaan. Maar je kunt niet zomaar iemand op staande voet ontslaan, je hebt ook te maken met het arbeidsrecht. We kregen logischerwijze niet alle informatie van justitie en er was nog geen sprake van een veroordeling. Je wilt natuurlijk afscheid nemen van zulke medewerkers, maar als ze niet meewerken of alles ontkennen, kan dat alleen door middel van een vaststellingsovereenkomst.’


Haven-VOG

Om werkgevers wat meer antwoord te geven op de vraag wie er bij hen solliciteert, loopt er een proef in de Rotterdamse haven om de mensen om een soort ‘haven-VOG’ te vragen (VOG=Verklaring Omtrent Gedrag). ‘Private partijen, zoals de logistieke sector, zijn niet verantwoordelijk voor repressie om drugssmokkel tegen te gaan. Opsporen van criminelen is een overheidstaak.

Maar we hebben wel een belangrijke rol te vervullen als het gaat om preventie’, legt Bas Janssen, directeur van Deltalinqs, uit. ‘Daarom zijn we stappen aan het zetten om zowel de screening aan de voorkant als de screening van bestaand personeel te verbeteren. Zo zijn vrijwel alle medewerkers op Schiphol AIVD-gescreend. Daarbij wordt er vrij diep gekeken in de antecedenten, waarbij de omgeving ook een rol kan spelen.’


Lees verder bij Nieuwsblad Transport, o.a. over:


- Waardevolle functies voor de smokkelaar,

- Interne controles bij havenbedrijven,

- De gebruiker,

- Waarschuwingsregister Logistieke Sector,

- Smokkelmethodes.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page