top of page

Actieplan voor stimuleren en benutten meldingsbereidheid

ONDERZOEK


In en om de Rotterdamse haven zijn regelmatig verdachte activiteiten te zien, die te maken hebben met drugscriminaliteit. Het daadwerkelijk melden van zulke activiteiten helpt de autoriteiten om tijdig op te treden en de veiligheid in de haven te waarborgen. Toch lijkt niet iedereen dat altijd te doen.

Aanleiding onderzoek

Over de meldingsbereidheid in de haven doen verschillende verhalen en opvattingen de ronde. Van positief tot negatief en alles wat daartussen zit. Om te kunnen acteren op dit onderwerp is meer duidelijkheid wenselijk. Reden voor het Programma Integere Haven, om gedragswetenschappers van het Toezichtslab van de DCMR te laten onderzoeken hoe het met de meldingsbereidheid gesteld is en waar die te verhogen zou zijn.

Concrete handvatten om het melden van verdachte situaties in de haven te bespoedigen.

Actieplan

Een onderzoeksgroep van 200 respondenten gaf de onderzoekers inzicht in de bereidheid tot melden, de mogelijke meldbarrières en hoe die eventueel weggenomen kunnen worden. Dit leidde tot een concreet actieplan met verbeterpunten, waarmee overheid en bedrijfsleven het melden van verdachte situaties in de haven verder kunnen bespoedigen. De belangrijkste aanbevelingen op een rij:


Aanbevelingen bedrijfsleven

• Verminder onduidelijkheid en onzekerheid over het meldproces: Maak het meldproces inzichtelijk in een stappenplan.

• Maak het tegengaan van corruptie en het stimuleren van meldingsbereidheid onderdeel van het organisatieklimaat.

• Zorg dat medewerkers zien dat melden nuttig én gewenst is. Geef melders altijd waardering.

• Koppel altijd terug aan melders.

• Voorkom negatieve ervaringen en verhalen door melders meer te ondersteunen.

• Betrek medewerkers bij het ontwikkelen van beter beleid om hun veiligheid te waarborgen.

• Onderneem acties die bijdragen aan een veilige werkplek en laat zien dat er naar medewerkers geluisterd is.


Aanbevelingen Douane en politie

• Verminder onzekerheid over de meldprocedure.

• Verhoog de frequentie en verbreed de scope van HARC-instructies.

• Verbeter de ondersteuning van melders.

• Koppel altijd en zo snel mogelijk terug wat er met een melding is gedaan.


Aanbevelingen Openbaar Ministerie

• Reduceer de angstgevoelens door de mogelijkheden voor afscherming bij aangifte verder uit te werken.


Aanbevelingen Programma Integere Haven

• Gebruik de website Rotterdamse Haven, Veilige Haven als platform om medewerkers te informeren en positieve verhalen te verspreiden.
留言


留言功能已關閉。
bottom of page