top of page

2020: Meer dan 40.000 kilo cocaïne onderschept in de haven

NIEUWS


Het HARC-team (Hit and Run Cargo), een samenwerkingsverband van Douane, Zeehavenpolitie, Openbaar Ministerie en FIOD, heeft het afgelopen jaar 40.641 kilo cocaïne onderschept in de Rotterdamse Haven. Een stijging van 7.000 kilo ten opzichte van 2019.


Op basis van de in beslag genomen partijen drugs startte het HARC-team 151 onderzoeken waarbij in totaal 40.641 kilo cocaïne is gevonden. Naast cocaïne onderschepte het HARC-team ook crystal meth, heroïne en marihuana.

Het HARC-team leverde ook bijstand in de havens van Vlissingen en Moerdijk, waar gezamenlijk 7.022 kilo cocaïne werd onderschept.


Bijzondere vondsten en grote partijen

Smokkelaars worden steeds inventiever in hun werkwijze. Zo trof de Douane onder andere een partij drugs aan in een container geladen met auto’s. Ook werd drugs aangetroffen in containers met medische goederen en medicijnen.

In de maand december werd een record hoeveelheid van 7.620 kilo cocaïne onderschept. De tendens is dat er steeds meer grotere partijen verzonden worden, zo zijn er het afgelopen jaar 12 partijen boven de 1.000 kilo onderschept.


drugs verstopt in klassieke auto's


Aanhoudingen

Het is voor smokkelaars belangrijk dat zij snel en ongezien de drugs van het haventerrein krijgen. Daarvoor zetten zij jonge mannen in, die de drugs uit de containers moeten halen. Het afgelopen jaar zijn er 152 verdachten aangehouden die zich onbevoegd op een haventerrein bevonden en zich niet konden legitimeren. In enkele gevallen werden personen aangetroffen in speciaal geprepareerde containers waar ze zich schuil hielden.


Niet zonder risico

Drugs uit containers halen kan heel gevaarlijk zijn. Door natuurlijke processen veroorzaken sommige ladingen giftige gassen, die bij hoge concentraties dodelijk zijn. Bovendien neemt het zuurstofgehalte in de container tijdens de reis naar de havens snel af en loopt het percentage koolmonoxide daardoor op. Leden van het HARC-team gebruiken daarom speciale veiligheidsmiddelen en hanteren speciale procedures om zonder gevaar ladingen drugs te kunnen onderscheppen en vervolgens te vernietigen.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page